Jonge medici pleiten voor invoering EPD

De zorgverlener van de toekomst is eerder coach dan behandelaar. Het voorkomen van ziekte en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt staat centraal. Arts en patiënt beslissen samen over eventuele behandeling. Het zorgpad van de patiënt is leidend. Daarvoor is een veilige digitale uitwisseling van patiëntgegevens via een landelijk, door de overheid gefaciliteerd, elektronisch patiëntendossier (EPD) noodzakelijk. Dit schrijven de gezamenlijke jonge zorgprofessionals in het visiedocument Coach, Cure & Care 2025, dat dinsdag 8 oktober werd overhandigd aan minister Schippers van Volksgezondheid.

De minister: “Zorg zal nooit meer worden wat het was. Ik denk wel dat u er klaar voor bent. De titel zegt al dat u niet in schotten denkt. En u hebt er gelijk een visie aan gekoppeld. Die daadkracht spreekt mij wel aan.”

Jonge medisch specialisten, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers in opleiding pleiten in hun visiedocument voor een andere rol van de zorgverlener. De patiënt moet zoveel mogelijk de regie over zijn zorg behouden. Volgens de jonge medici is een veilig EPD hierbij onontbeerlijk.

Discipline overstijgende samenwerking

In de visie van de nieuwe generatie zorgverleners staat discipline overstijgende samenwerking voorop. Dankzij voortgaande taakverschuiving naar opkomende ondersteunende disciplines hebben specialisten en apothekers meer ruimte voor andere taken, zoals coaching.

Minister Schippers over de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners: “U wilt in de keten samenwerken om de beste zorg te leveren. Die samenhangende gedachte komt ook terug in uw wens om onderwijselementen met elkaar te delen. Ik zou zeggen, meteen gaan doen, dat is de basis waarop u later de verbanden kunt gaan maken. Die verbinding, die samenwerking, is het begin van betere zorg voor minder geld.”

Op preventie gerichte coaching

Naast op preventie gerichte coaching is de zorgverlener anno 2025 beter onderlegd op financieel en managementgebied. In de opleidingen moet meer aandacht komen voor kennis van financiering, organisatie en management, aldus de opstellers van het visiedocument. 'Om te komen tot systemen die kwaliteit en efficiëntie verbeteren en kosten reduceren, is kennis van deze zaken voor alle medici cruciaal. Deze bagage is onmisbaar voor bestendiging van de leiderschapsrol van medici in de gezondheidszorg, opdat zij inspraak kunnen houden en besluiten worden genomen op basis van kwaliteit van zorg en niet alleen op basis van kosten.'