Interview: Stel wensen kwetsbare ouderen voorop

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Gevolg is dat ook de vraag naar zorg stijgt en preventie steeds belangrijker wordt. Maar hoe zorg je er nu voor dat kwetsbare ouderen goed in beeld zijn bij zorgverleners? Klinisch geriater Deborah Leonards zet zich in voor een betere samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals. De Federatie Medisch Specialisten interviewde haar in het kader van de voorbeeldprojecten rond de juiste zorg op de juiste plek. 

Leonards vervult een actieve rol binnen het Samenwerkingsprogramma Integrale Ouderenzorg Zeeland, waar zij zich voornamelijk bezighoudt met vroegtijdige signalering en advance care planning (acp). ‘Door in gesprek te gaan met de patiënt, kun je voorkomen dat er allemaal toeters en bellen uit de kast getrokken worden die misschien niet nodig zijn. Ik zeg vaak dat het voor veel ouderen niet de dagen zijn die tellen, maar de kwaliteit van leven’, aldus Leonards. 

Als klinisch geriater weet Leonards als geen ander wat de impact kan zijn van een ogenschijnlijk kleine ingreep op een kwetsbare patiënt. Volgens haar is het belangrijk om je als medisch specialist de vraag te blijven stellen of de zorg nog wel passend of zinvol is. ‘Medisch specialisten hebben vaak de neiging om bij een aandoening het protocol erbij te pakken en over te gaan tot een operatie of behandeling. Maar voor een patiënt die al negentig jaar is en daarnaast ook nog dementie heeft, kan een kleine ingreep al een enorme belasting zijn.’