Internisten gaan doelmatig voorschrijven

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) adviseert haar leden in de dagelijkse communicatie en in de opleidingen uitsluitend nog stofnamen van geneesmiddelen te hanteren. Ook wordt in principe alleen op stofnaam voorgeschreven. Op deze wijze stimuleert de NIV haar leden doelmatiger te werken.

Dit initiatief past uitstekend bij de campagne ‘Kwaliteit is ook doelmatigheid: schrijf bewust voor’, die de Orde van Medisch specialisten (OMS) eerder dit jaar heeft gelanceerd. Deze campagne richt zich op het doelmatig voorschrijven door medisch specialisten. Het verhogen van kostenbewustzijn en het in beeld brengen van besparingen zal bijdragen aan het behoud van betaalbare zorg van hoge kwaliteit.