Infographic Interprofessionele identiteit

Een belangrijk uitgangspunt voor interprofessioneel samenwerken is naast kennis en vaardigheden, de bereidheid om samen te werken. Tijdens het webinar ‘Hoe interprofessioneel ben jij?’ van 11 mei werd het onderzoek naar de bereidheid tot samenwerken, ofwel de 'interprofessionele identiteit' van de deelnemende artsen (in opleiding) gepresenteerd.  

Dit onderzoek vond plaats onder leiding van Jan-Jaap Reinders, arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoeker bij het UMCG in opdracht van de Federatie Medisch Specialisten en schetst een beeld van de interprofessionele identiteit van (toekomstig) medisch specialisten. Het geeft inzicht in hoeverre men geïnteresseerd is in andere beroepsgroepen, hoe belangrijk men interprofessionele samenwerking vindt en hoe sterk de eigen overtuigingen hierover zijn. 

De interprofessionele identiteit is gemeten met een gevalideerd meetinstrument, de Extended Professional Identity Scale (EPIS). Dit instrument bestaat uit drie subschalen: interprofessioneel lidmaatschap, commitment en overtuigingen. In totaal hebben 163 respondenten meegedaan waaronder 134 medisch specialisten en 18 medisch specialisten in opleiding. 

De resultaten geven een indicatie voor het inrichten van interprofessioneel opleiden en kunnen helpen bij het komen tot netwerkgeneeskunde.

Download de infographic interprofessionele identiteit