Inclusiemonitor maakt voortgang zorgevaluatiestudies inzichtelijk

Welke zorgevaluaties lopen er? Welke zorgaanbieders doen mee? En wat is het actuele aantal patiënten dat aan deze onderzoeken deelneemt? Om deze vragen te beantwoorden, is de zogenaamde inclusiemonitor ontwikkeld. Met de inclusiemonitor willen organisaties binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) lopende zorgevaluatiestudies inzichtelijk maken voor onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, raden van bestuur en zorgverzekeraars.

De Federatie Medisch Specialisten participeert net als andere veldpartijen binnen de medisch-specialistische zorg in het programma ZE&GG. Bestuurslid en chirurg Jelle Ruurda: ‘Niet alleen gaat de inclusiemonitor onderzoekers helpen om de voortgang van hun zorgevaluatiestudies te stimuleren en versnellen, het is ook een mooi voorbeeld van hoe we met alle betrokkenen de geprioriteerde onderzoeken ondersteunen. Tegen de projectleiders van alle zorgevaluatiestudies zeggen wij: je onderzoek mag niet ontbreken in deze inclusiemonitor, dus sluit je aan.’

Hoe meer studies worden opgenomen in de monitor, hoe meer inzicht medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen krijgen in deelname van patiënten aan zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme. Met de inclusiemonitor hebben zorgaanbieders een beeld van hun eigen bijdrage aan zorgevaluatiestudies, informatie die voor onder andere raden van bestuur en zorgverzekeraars interessant is.

Bekijk deze korte video over de inclusiemonitor

Lees meer informatie en meld je aan