IGZ wijzigt toezicht op verwisselingen in het operatieve proces

Vorig jaar kondigde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan dat de operateur, de medisch specialist die de operatie doet, tuchtrechtelijk aansprakelijk zou worden gesteld bij verwisselingen (het verkeerde lichaamsdeel wordt geopereerd) in het operatieve proces als gevolg van een onjuist uitgevoerde time-out procedure. Afgelopen jaar heeft de IGZ dit beleid geëvalueerd.

De IGZ concludeert dat er een veelvoud aan oorzaken aan te wijzen is voor verwisselingen bij een onjuist uitgevoerde time-out. Deze oorzaken lopen uiteen van het onvoldoende op orde hebben van de werkprocessen in een ziekenhuis tot het onjuist handelen van een individuele beroepsbeoefenaar.Daarom wijzigt de IGZ haar beleid en stapt af van de tuchtrechtelijke aansprakelijkheidsstelling van de operateur. Er moet nu eerst onderzoek plaatsvinden door de instelling zelf als er een verwisseling plaatsvindt waarbij sprake is van een calamiteit. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek besluit de IGZ of de operateur aansprakelijk wordt gesteld of dat zij maatregelen oplegt aan de instelling.Een juiste uitvoering van de time-out procedure is een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen die bij een operatie betrokken is. Het is een cruciaal checkmoment. De time-out procedure bij operaties vindt plaats om de veiligheid van de patiënt te vergroten en de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Vooraf aan een operatie bespreekt het behandelend team samen met de patiënt nauwgezet de geplande operatie. Dit is onder meer van belang om verwisselingen te voorkomen.