Hoe groot is de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband?

De LAD, de OMS en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laten onderzoek doen naar de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband. Aanleiding hiervoor zijn signalen van medisch specialisten over de toenemende dienstendruk.

De dienstendruk moet in verhouding staan tot een verantwoorde inzet van de medisch specialist. Een onverantwoorde dienstendruk kan leiden tot verlies van kwaliteit van de geleverde zorg en de veiligheid van de patiënt en de medisch specialist in gevaar brengen.

Uitkomsten

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) (verbonden aan de Universiteit van Amsterdam) voert het onderzoek naar de dienstendruk uit. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over:
• de omvang van de dienstendruk van medisch specialisten in dienstverband;
• de problemen die deze druk oplevert;
• mogelijkheden om de dienstendruk en de effecten daarvan te beheersen.

Na de zomer worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht. De uitkomsten van het onderzoek nemen LAD, OMS en NVZ mee in de onderhandelingen over de vernieuwing van de AMS.

Enquête

In verband met het onderzoek naar de dienstendruk vragen LAD en OMS hun leden om een enquête in te vullen. Lees ook de uitnodiging voor het invullen van de enquête die aan de leden is gestuurd.