Herziening richtlijn Wondzorg bij acute wonden

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn Wondzorg bij acute (traumatische en chirurgische) wonden geactualiseerd. Er zijn twee nieuwe modules ontwikkeld en vier modules herzien.  

De modules Profylactische antibiotica en Topletsels zijn nieuw toegevoegd. Daarnaast zijn de volgende vier modules herzien: 

 • Overige technieken pijnbestrijding
 • Primair gesloten niet-lekkende wonden
 • Donorplaats wond
 • Lekkende wond

De belangrijkste wijzigingen in de aanbevelingen zijn:  

 • Pijnbeleving kan verminderd worden door gebruik te maken van niet farmacologische pijnbestrijding, denk hierbij aan audio en/of visuele afleiding 
 • Indien een wond lekt kan er in overleg met de patiënt gekozen worden uit verschillende wondbedekkers, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en of de wond nog gesloten of open is. 
 • Indien een chirurgische wond lekt, laat de medisch specialist laagdrempelig beoordelen of er aanvullende diagnostiek nodig is.   

De belangrijkste toevoegingen zijn:

 • Geef niet routinematig systemisch of topicale antibiotica aan patiënten met eenvoudige (wondcategorie 1 of 2), acute traumatische wonden en instrueer patiënten om bij tekenen van infectie laagdrempelig contact op te nemen met de zorgverlener. 
 • Overweeg het gebruik van zilversulfadiazine of vet gaas bij patiënten met weke delen vingertopletsels die geen aanvullende behandeling nodig hebben met betrekking tot fracturen, nagelbedlaceraties of te verwachten functionele problematiek. 

Ook zijn de stroomschema’s aangepast, namelijk:  

 • De topletsels zijn toegevoegd aan het stroomschema: Reiniging, ontsmetting en wondmaterialen 
 • In het stroomschema pijnbestrijding is audiovisuele afleiding toegevoegd.  

U vindt deze aanverwante producten onder het kopje bijlagen. 

Daarnaast zijn de modules rondom de organisatie van zorg ingetrokken en is er een verwijzing naar de kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland toegevoegd aan de startpagina.  

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en het Nederlands Huisarts Genootschap. Het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Het project is gerealiseerd met financiering vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn