Herziening richtlijn Uveïtis

Veel patiënten met oogontsteking (uveïtis) worden behandeld met steroïd-sparende immunosuppressiva. Wanneer deze behandeling onvoldoende effect heeft of wanneer de noodzakelijke dosering bijwerkingen geeft, kunnen ook biologicals voorgeschreven worden. De laatste decennia zijn er nieuwe biologicals ontwikkeld voor de behandeling van refractaire niet-infectieuze uveïtis. De richtlijn is hierop aangepast.

De aanbevelingen voor de behandeling met biologicals zijn uitgebreid met nieuwe middelen. Daarnaast zijn er voor verschillende subgroepen aanbevelingen geformuleerd welke middelen de voorkeur hebben en met welke factoren rekening gehouden dient te worden bij het voorschrijven van biologicals bij patiënten met uveïtis.

Deze multidisciplinaire richtlijn is tot stand gekomen door een werkgroep met oogartsen, een immunoloog, kinderreumatoloog, reumatoloog en de patiëntenorganisatie. Voor algemene adviezen over behandeling met biologicals m.b.t. veiligheid, vaccinaties, zwangerschap en reizen, wordt verwezen naar de richtlijn Biologicals.

Bekijk de richtlijn