Herziening richtlijn Urineweginfecties bij kinderen

De richtlijn Urineweginfecties (UWI’s) bij kinderen is herzien en gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Met deze herziene richtlijn kunnen artsen een betere inschatting maken van risico’s op UWI’s bij kinderen en eventuele late gevolgen. Daarnaast bevat de richtlijn verbeterde handvatten voor de diagnostiek en de vervolgstappen: methodes voor het afnemen van een kweek bij UWI en de behandeling ervan specifiek bij kinderen.

De richtlijn uit 2010 moest worden herzien omdat in de afgelopen jaren nieuwe inzichten omtrent vroege diagnostiek en behandeling naar voren zijn gekomen. De belangrijkste wijzigingen zijn de aangepaste verwijscriteria en methoden voor het opvangen van urine, teststrategieën bij een verdenking op een UWI en aanpassingen in behandeling met antibiotische en niet-antibiotische profylaxe. De aanbevelingen voor het verrichten van aanvullende diagnostiek (in de vorm van een echografie, MCUG en DMSA) zijn aangescherpt.

Ter ondersteuning van het gebruik van de richtlijn zijn er drie stroomschema’s toegevoegd voor beeldvormend onderzoek bij een UWI. U vindt deze aanverwante producten aan de rechterzijde van de pagina (onder aanverwante producten).

Samenwerking

De herziening is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

Bekijk de herziene richtlijn