Herziening richtlijn Totale knieprothese (TKP)

Deze richtlijn uit 2014 is geactualiseerd omdat er nieuwe literatuur is gepubliceerd en er nieuwe technieken zijn ontwikkeld waardoor sommige aanbevelingen niet meer up-to-date waren. Ook waren er (nieuwe) knelpunten uit de praktijk geconstateerd die eerder nog niet in de richtlijn werden behandeld.

De volgende modules zijn herzien:

  • Patiëntverwachtingen en patiënttevredenheid
  • Additioneel plaatsen van een patellacomponent
  • De plaats van fysiotherapie voor en na de operatie van een TKP
  • Voorlichting en communicatie rondom TKP operatie
  • Veiligheid hervatten sport na TKP operatie (tekstuele aanpassing aanbevelingen)
  • Organisatie zorg rondom kwetsbare ouderen (verwijzing naar richtlijn 'Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie')

In de herziene modules worden aanbevelingen gedaan welke voorlichting gegeven dient te worden aan patiënten en hoe de patiëntverwachtingen met betrekking tot een knieprothese besproken kunnen worden. Daarnaast worden handvatten gegeven voor verwijzing naar fysiotherapie en het wel of niet gebruiken van een patellacomponent bij plaatsing van een knieprothese. De volgende nieuwe modules zijn toegevoegd:

  • Veilige termijn van TKP operatie na bariatrische ingreep
  • Waarde van bloedleegte bij TKP operatie

Bij de nieuwe en herziene modules is een overzicht gegeven van kennislacunes en zijn ook eventuele barrières voor implementatie in kaart gebracht. De modules over patient-reported outcome measures en classificatie van knieprothesen komen te vervallen, omdat deze gegevens inmiddels elders bij de NOV worden onderhouden.

Samenwerking

De richtlijn is herzien door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie (KNGF), ReumaNederland en Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Het Kennisinstituut heeft dit traject begeleid.

Bekijk de herziening van de richtlijn