Herziening richtlijn ‘Sterilisatie van de vrouw’

De herziene richtlijn ‘Sterilisatie van de vrouw’ is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. De nieuwe modules beschrijven de optimale zorg voor vrouwen die een sterilisatie overwegen of ondergaan, op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur en klinische overwegingen.

De modules beschrijven de veiligheid, betrouwbaarheid en lange termijn effecten van de volgende sterilisatietechnieken: plaatsing van tubaire clips (clips om de eileiders af te sluiten), elektrocoagulatie (sterilisatie m.b.v. elektrische stroom) en gedeeltelijke of complete tubectomie (verwijdering van eileiders).

De richtlijn beveelt alleen nog de laparoscopische techniek aan voor een sterilisatie bij de vrouw, omdat deze techniek het minst invasief is. Hysteroscopische sterilisatie wordt als behandelmethode niet meer aanbevolen. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan de mogelijkheid van sterilisatie tijdens een geplande keizersnede en zijn er adviezen opgenomen ten aanzien van counseling van patiënten. Hierbij wordt geadviseerd om met patiënten het verwijderen van de eileiders te bespreken omdat dit mogelijk op de langere termijn leidt tot minder gevallen van eierstokkanker.

Samenwerking

De herziening is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met Stichting Bekkenbodem4All. Het Kennisinstituut heeft het traject begeleid.

Bekijk de herziene richtlijn