Herziening richtlijn Multiple Sclerose

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met multiple sclerose (MS). In de richtlijn is aandacht voor diagnostiek, behandelingsmogelijkheden, arbeidsparticipatie en organisatie van zorg.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie werden de modules over meer neurologische onderwerpen herzien. Ook enkele modules ten aanzien van de revalidatie van MS-patiënten waren aan herziening toe. Daarnaast waren er verschillende onderwerpen niet in de huidige richtlijn opgenomen, waarvoor wel een richtlijn gewenst is. In de huidige herziening, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), ligt de focus op onderwerpen over de zorg voor MS-patiënten die gerelateerd zijn aan de revalidatiegeneeskunde.
 
De volgende modules zijn toegevoegd:
 • Consultvoering bij een patiënt met functioneringsproblemen
 • Loopproblemen
 • Leefstijlbeweging
 • Leefstijlvoeding
 • Behandeling van dysartrie
 • Behandeling van dysfagie
 • Arm-handfunctie
 • Sociale participatie
De volgende modules zijn herzien:
 • Niet-medicamenteuze behandeling van vermoeidheid bij MS
 • Medicamenteuze behandeling vermoeidheid bij MS
 • Cognitieve revalidatie bij MS
 • Arbeidsparticipatie