Herziening richtlijn Melanoom

De herzieningen van de richtlijn Melanoom zijn deze week gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze modules beschrijven recente wetenschappelijke inzichten die voor een aantal belangrijke wijzigingen hebben gezorgd.

De richtlijnmodule Sentinel Node Procedure beveelt bijvoorbeeld aan om geen onmiddellijke completerende (aanvullende) lymfeklierdissectie meer te verrichten bij patiënten met een positieve schildwachtklier procedure. De module Adjuvante therapie adviseert over de plaats van nieuwe adjuvante middelen in de behandelingen van patiënten met hoog risico op stadium III/IV melanoom.

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde en de Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft deze herziening begeleid.

Bekijk de richtlijn