Herziening richtlijn Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom geactualiseerd. Deze richtlijn bevat aanbevelingen over diagnostiek en voorlichting, ontwikkeling en gedragsproblemen. Ook komen medische onderwerpen aan bod op het gebied van bijvoorbeeld de ogen, KNO, tand en mond, neurologie, orthopedie, endocrinologie, maag en darm, cardiologie en huid.

Bekijk de richtlijn

De volgende onderwerpen zijn herzien:

  • Medische begeleiding, algemene ontwikkeling, spraaktaalmethodes/ondersteunende communicatie
  • Indicatie van RSV-profylaxe, hematologie, schildklierafwijkingen, vruchtbaarheid, anticonceptie en screening en behandeling van slaapproblemen
  • Orthopedische screening en behandeling orthopedische afwijkingen en urologische en nefrologische afwijkingen en microlithiasis screening
Daarnaast zijn in onderdeel B van de richtlijn de onderwerpen ‘antibioticaprofylaxe voor recidiverende luchtweginfecties’ en ‘energiebehoefte’ toegevoegd.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Deze herziening is uitgevoerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en de Stichting Downsyndroom. Daarnaast zijn vertegenwoordigers vanuit andere wetenschappelijke verenigingen betrokken in een klankbordgroep. Het Kennisinstituut van de Federatie heeft het traject begeleid.