Herziening richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is een veelvoorkomende pijn in de rug die vooral te voelen is in de bil of in één been. In sommige gevallen is afwachten net zo goed of zelfs beter dan een chirurgische behandeling. In de herziene richtlijn worden daarom ook niet-chirurgische behandelopties beschreven, zoals fysiotherapie, interdisciplinaire revalidatie, orale medicatie en steroïdinjecties.

De richtlijn gaat over patiënten met (sub)acute LRS. Patiënten met chronische LRS (meer dan 3-6 maanden) vallen buiten deze richtlijn.

De volgende modules zijn aangepast:

 • Anamnese en lichamelijk onderzoek
 • Indicatie beeldvormend onderzoek
 • Diagnostische zenuwwortelblokkade
 • Fysiotherapie & oefentherapie
 • Orale Medicatie
 • Pulsed Radio Frequente (PRF) behandeling
 • Epidurale steroïdinjecties
 • Interdisciplinaire revalidatie
 • Advies ten aanzien van werk
 • Informeren patiënt
 • Organisatie van zorg: conservatieve behandeling

Een belangrijke wijziging in de richtlijn is het advies terughoudend te zijn met de PRF-behandeling bij (sub)acute LRS. Daarnaast is de overweging toegevoegd om af te zien van de diagnostische zenuwwortelblokkade. De module ‘advies ten aanzien van werk’ is nieuw en legt de relatie tussen LRS en de gevolgen van de patiënt voor deelname aan het arbeidsproces.

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met LRS die zijn verwezen naar de tweede lijn. Voor patiënten wordt momenteel informatie ontwikkeld op Thuisarts.nl. De nieuwe richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de neurologie, radiologie, anesthesiologie, revalidatiegeneeskunde, fysiotherapie, neurochirurgie, orthopedie, huisartsgeneeskunde en een patiëntvertegenwoordiger.

Bekijk de richtlijn