Herziening richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen

Deze week is de nieuwe versie van de richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4-18 jaar gepubliceerd waarin de laatste wetenschappelijke evidence is verwerkt. Daarnaast is de richtlijn nu multidisciplinair opgesteld: de hoorzorg is breder gedefinieerd dan alleen de audiologisch technische hoorzorg die nog centraal stond in de voorgaande versie van de richtlijn.

De richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is, geleverd vanuit een Audiologisch Centrum, voor kinderen die langdurig of blijvend slechthorend zijn aan één of beide oren. De richtlijn beschrijft daarbij de audiologisch technische gehoordiagnostiek en revalidatie en ook de multidisciplinaire zorg voor de ontwikkeling van de kinderen en hun omgeving.

De aanbevelingen voor hoorzorg zijn gespecificeerd per categorie. Bij raadpleging van de richtlijn gaat de lezer uit van het gehoorverlies van een kind waarvoor hij/zij de richtlijn wil gebruiken. Door de categorie van gehoorverlies voor het kind te selecteren, komt de lezer direct bij de bijpassende aanbevelingen voor hoorzorg terecht.

Er zijn nog twee modules van deze richtlijn in ontwikkeling (module Inzet van hoortoestellen en overige hulpmiddelen en module Diagnostiek voor controle van het auditief functioneren). Deze worden later in 2021 toegevoegd.