Herziening richtlijn Hallux valgus

Deze richtlijn is herzien omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van conservatieve behandeling, chirurgische indicatie en technieken. De richtlijn biedt handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling van hallux valgus door meer uniformiteit aan te brengen in diagnostiek, en in indicatiestelling voor respectievelijk conservatieve therapie en operatief ingrijpen. Dit draagt bij aan een meer doelmatige en tijdefficiënte behandeling.

De volgende onderwerpen zijn vernieuwd:

  • De inzet van conservatieve behandeling voor patiënten met hallux valgus
  • Indicaties en contra-indicatie voor chirurgische behandeling van hallux valgus
  • Welke operatietechniek het beste kan worden toegepast in welke situatie
  • De plaats van minimaal invasieve technieken bij de behandeling van hallux valgus

Ook is het stroomdiagram voor chirurgische behandeling aangepast.

Informatie voor patiënten is te vinden op de volgende websites:

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De richtlijn is herzien door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopeden, fysio- en oefentherapeuten, podotherapeuten en orthopedisch schoentechnologen. Het patiëntenperspectief kwam aan bod door inbreng van de patiëntenorganisatie ReumaNederland.

Bekijk de richtlijn