Herziening richtlijn Gliomen

De richtlijn voor de behandeling van gliomen (hersentumoren) is herzien en gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. De volgende modules zijn herzien: ‘typering/gradering diffuse gliomen’ en ‘radio-/chemotherapie: behandeling bij nieuw gediagnosticeerd laaggradig glioom’.

Sinds de publicatie van de vorige versie van de richtlijn Gliomen (2013) zijn er nieuwe ontwikkelingen die een herziening noodzakelijk maakten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat moleculaire karakterisering kan bijdragen aan het correct diagnosticeren van gliomen en ook prognostische waarde heeft. In de meest recente editie van de WHO-classificatie van tumoren van het centrale zenuwstelsel zijn daarom moleculaire karakteristieken opgenomen. De herziene richtlijn voor diagnostiek van gliomen is gebaseerd op deze meest recente WHO-criteria.

Daarnaast zijn de bevindingen uit een recent onderzoek voor de behandeling van laaggradige gliomen verwerkt in de richtlijn, waarbij ook de lange termijn resultaten zijn meegenomen. In de vorige richtlijnversie stond vermeld dat radiotherapie gevolgd door zes kuren PCV (chemotherapie met procarbazine, lomustine en vincristine) overwogen kon worden bij patiënten met bepaalde risicofactoren. De nieuwe richtlijnversie vermeldt dat radiotherapie gevolgd moet worden door chemotherapie bij risicofactoren. Ook staat in de richtlijn dat tumoren met 1p/19q-codeletie bij voorkeur behandeld moeten worden door zes kuren PCV-combinatietherapie en tumoren zonder 1p/19q-codeletie bij voorkeur met 12 kuren temozolomide monotherapie.

Samenwerking

De richtlijn is herzien door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN), de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, met ondersteuning van het Kennisinstituut.

Bekijk de richtlijn Gliomen op de website van de Richtlijnendatabase.