Herziening richtlijn distale radiusfracturen

De richtlijn distale radiusfracturen (polsfracturen) richt zich op wat volgens de huidige stand van zaken de beste zorg is voor volwassenen met een geïsoleerde intra- of extra-articulaire fractuur van de distale radius. Deze richtlijn is herzien omdat de oorspronkelijke richtlijn uit 2010 op een aantal onderdelen niet meer actueel was.

De volgende modules zijn aangepast:
  • het optimale beeldvormende onderzoek
  • indicatiestelling voor repositie van een gedisloceerde distale radiusfractuur op de spoedeisende hulp
  • vorm en duur van immobilisatie
  • indicaties voor operatieve behandeling
  • keuze voor verschillende operatieve technieken
  • volaire versus dorsale benaderingswijze of combinatie
  • indicatie voor scopisch geassisteerde repositie en fixatie
  • (na)behandeling met fysiotherapie/handtherapie
  • organisatie van zorg

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde door een multidisciplinaire commissie met naast vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, ook vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie en de Osteoporose Vereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft dit traject begeleid.