Herziening richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment

De richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment is aangevuld met nieuwe onderwerpen, zoals de introductie van het geriatrisch assessment (CGA). Met een CGA brengt de hoofdbehandelaar de kwetsbaarheden van de patiënt in kaart, waarmee hij de beslissing kan nemen om zelf de patiënt te behandelen, of om een geriater of internist ouderengeneeskunde in te schakelen.

Het CGA is een multidisciplinair onderzoek dat de verschillende problemen (lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal) van een oudere zoveel mogelijk opspoort, beschrijft en verklaart. Ook worden daarmee de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon onderzocht. Het doel is te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan.

Bekijk de richtlijn

Stappenplan

De richtlijn volgt het traject van de patiënt, van screening, verwijzing en onderzoek tot en met een diagnostisch en therapeutisch behandelplan. Omdat de screening gericht is op het opsporen van functionele achteruitgang, wordt eerst de vraag besproken welke risicofactoren er zijn voor functionele achteruitgang. Vervolgens komen verschillende instrumenten aan bod voor het screenen van het risico op functionele achteruitgang. Als een patiënt potentieel kwetsbaar bevonden is, kan de behandelend specialist kiezen om zelf een geriatrisch assessment (GA) uit te voeren. De richtlijn beschrijft ook de effectiviteit van het CGA. Bij de onderdelen van het CGA is een paragraaf toegevoegd over cognitie, mobiliteit en mantelzorgbelasting. Het behandelplan is uitgebreid met overwegingen over samen beslissen in de geriatrie. Ook is er een voorstel voor statusvoering bijgevoegd.

Voor wie is de richtlijn bestemd

De richtlijn is in eerste instantie bestemd voor klinisch geriaters en internisten ouderengeneeskunde in de tweede lijn. Ook voor verpleegkundig specialisten, geriatrie verpleegkundigen en paramedici die samenwerken met klinisch geriaters of internisten ouderengeneeskunde bevat deze richtlijn relevante informatie. De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

De Richtlijnendatabase is ook beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Met deze app kun je snel aanbevelingen opzoeken, richtlijnen volgen en notificaties ontvangen bij wijzigingen van richtlijnen. Lees meer over de app of download hem meteen in de App Store of de Google Play Store.