Herziening richtlijn Benigne paroxysmale positieduizeligheid

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is een goedaardige aanvalsgewijze bewegingsafhankelijke duizeligheid. Een module van de richtlijn (Repositiemanoevres als behandeling van BPPD) is herzien omdat de behandeling op dit punt is veranderd. De richtlijn is nu in lijn met de eerder herziene Amerikaanse richtlijn.

Wat is er veranderd?

Ongeveer 20% van de patiënten die met duizeligheidsklachten de medisch specialist bezoekt, heeft BPPD. Positieduizeligheid heeft te maken met het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan bestaat uit 3 cirkelvormige buisjes (kanalen) in het binnenoor. In die buisjes beweegt een vloeistof mee met de bewegingen die worden gemaakt. Positieduizeligheid ontstaat als er gruis in die vloeistof zit. Dit gruis kan dus in verschillende kanalen zitten: posterieur (achterzijde), horizontaal of anterieur (voorzijde).

In de herziene richtlijn wordt meer gedifferentieerd in typen patiënten. Sinds 2011 zijn er nieuwe repositiemanoeuvres beschikbaar waarmee BPPD van het posterieure en het horizontale kanaal van het evenwichtsorgaan behandeld kunnen worden. Ook is er inmiddels meer bekend over de behandeling van BPPD van het horizontale kanaal (h-BPPD). Hierdoor is er meer zorg op maat mogelijk, wat leidt tot betere zorguitkomsten bij de behandeling van deze patiënten. Ook het stroomschema bij de richtlijn is aangepast; deze vindt u aan de rechterzijde van de pagina (onder aanverwante items en vervolgens onder ‘toepassen’). Hier kunt u ook plaatjes, video’s en uitleg van de verschillende manoeuvres bij deze behandeling vinden.

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) is initiatiefnemer van deze herziening. De module is ontwikkeld in samenwerking met de NVN, de KNGF (in afstemming met de NVMT en NVOF) en Stichting Hoormij, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Bekijk de module.