Herziening richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta

De richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta is herzien op basis van de richtlijn van de European Society of Vascular Surgeons (ESVS) uit 2019. Verscheidene nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd: het juxtarenale AAA, het geïsoleerde iliacale aneurysma, het mycotische en inflammatoire AAA. Ook nieuwe behandelconcepten komen aan bod. Bij de richtlijn is patiënteninformatie ontwikkeld die binnenkort wordt gepubliceerd op Thuisarts.nl.

Michel Reijnen, voorzitter van de werkgroep: 'In de richtlijn wordt het gehele traject van zorg voor AAA patiënten in de 2e lijn beschreven, inclusief diagnosestelling en screening, secundaire risicopreventie, de behandelstrategieën, de perioperatieve zorg en follow-up. Met deze richtlijn hopen we handvaten te bieden voor het evidence-based inrichten van de klinische praktijk in Nederland.' Er zijn enkele aanbevelingen die niet direct geïmplementeerd kunnen worden in Nederland omdat daar aanvullende afspraken, o.a. tussen beroepsverenigingen, voor nodig zijn. Dit betreft met name de het thema screening en follow-up van kleine aneurysmata.

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de (vaat)chirurgen, radiologen, anesthesiologen en intensivisten. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

Bekijk de richtlijn