Herziening modules richtlijn delier bij volwassenen

Deze herziene richtlijn gaat over de preventie, herkenning en behandeling van het delier en beschrijft de zorg voor deze patiënten in het ziekenhuis, buiten de ic setting. Ook nazorg komt aan bod. Voor het eerst werd in de richtlijn rekening gehouden met de verschillende motor subtypes, dus een hyperactief of juist hypoactief delier. Preventieve medicamenteuze behandeling van een delier wordt ontraden en ook medicamenteuze behandeling van het delier heeft niet de voorkeur.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Meetinstrumenten
  • Risicofactoren delier bij patiënten met een dementie en of hypokinetisch rigide syndroom
  • Profylactische medicamenteuze behandeling
  • Medicamenteuze behandeling van het delier
  • Niet-medicamenteuze behandeling van het delier (module 2013 herbevestigd en niet gewijzigd)
  • Mantelzorg bij patiënt met delier (module 2013 herbevestigd en niet gewijzigd)
  • Organisatie van zorg
  • Alcoholonthoudingsdelirium (module NVvP, niet gewijzigd)
Een aantal modules van de Richtlijn delier uit 2013 werd niet herzien. De epidemiologie van het delier werd verwerkt in de algemene inleiding. De modules niet-medicamenteuze preventie van een delier en mantelzorg bij patiënt met een delier werden niet herzien, maar herbevestigd. De module alcoholonthoudingsdelirium werd niet herzien op dit moment.

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch geriaters, psychiaters, internist-ouderengeneeskunde, neurologen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, intensivisten en de Patiëntenfederatie.