Herziening modules goedaardige gynaecologische aandoeningen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zijn modules uit drie richtlijnen over benigne (goedaardige) gynaecologische aandoeningen herzien. Het gaat om drie modules uit de richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMB), twee modules uit de richtlijn Primaire amenorroe (PA) en een module uit de richtlijn Pelvic inflammatory disease (PID). Bij deze laatste richtlijn is tevens een nieuwe module ontwikkeld.

Richtlijn Hevig menstrueel bloedverlies (HMB)

In deze richtlijn is de module ‘LNG-IUD vs. endometriumablatie’ aangepast en is ook patiënteninformatie ontwikkeld voor Thuisarts. Daarnaast zijn twee modules herzien over voorbehandeling bij TCRM en myomectomie voor het verwijderen van vleesbomen. Beide modules vergelijken nu de effecten van een voorbehandeling met Ulipristal, GnRH analogen en placebo/geen behandeling. Op 17 maart heeft het CBG een belangrijk advies over het tijdelijk stoppen met het gebruik van Ulipristal gepubliceerd. In afwachting van de diepgaande beoordeling over Ulipristal blijven de modules beschikbaar op de Richtlijnendatabase met daarbij de bijgevoegde waarschuwing waarin het gebruik voorlopig wordt ontraden.
Bekijk de herziene modules op de Richtlijnendatabase:
Bekijk de patiënteninformatie op Thuisarts:

Richtlijn Primaire amenorroe (PA)

In de richtlijn Primaire amenorroe (het uitblijven van de eerste menstruatie) is de module ‘beeldvormende technieken’ en de module ‘Karyotypering en de rol van de klinisch geneticus’ aangepast. In deze laatste module zijn de aanbevelingen aangescherpt en uitgebreid voor 2 specifieke subgroepen: (1) meisjes/vrouwen met primaire amenorroe met karyogram 45,X, diagnose Turnersyndroom en (2) meisjes/vrouwen met primaire amenorroe met karyogram 46,XX maar met sterk blijvende klinische verdenking op Turnersyndroom.
Bekijk de herziene modules op de Richtlijnendatabase:

Richtlijn Pelvic inflammatory disease (PID) – tuba ovarieel abces

In de richtlijn Pelvic inflammatory disease (PID: een ontsteking in het kleine bekken van de vrouw) is de module over het draineren van het tuba ovarieel abces (TOA: een abces op de eileider) herzien. Deze herziene module beschrijft nu twee deelvragen. Allereerst de effectiviteit van echo/CT-geleide drainage vergeleken met antibiotisch beleid. Daarnaast wordt de vraag beantwoord bij welke diametergrootte van het TOA drainage plaats moet vinden. Verder is de module ‘Mycoplasma genitalium en PID’ nieuw toegevoegd aan de richtlijn naar aanleiding van het klinische knelpunt of een aanpassing van de antibiotische behandeling moet plaatsvinden bij een positieve test op Mycoplasma genitalium bij verdenking op PID.
• Bekijk de nieuwe module ‘Mycoplasma genitalium en PID’

Samenwerking

De NVOG werkte samen met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de patiëntenverenigingen Stichting Bekkenbodem4All, Stichting MRK Vrouwen en Turner Contact Nederland. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) was als klankbordgroep betrokken bij de ontwikkeling van verschillende modules. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidde het traject.