Herziene richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas

Er zijn verschillende operaties mogelijk om de maag te verkleinen bij patiënten met obesitas. De meest uitgevoerde zijn de gastric bypass, gastric sleeve en de One Anastomosis Gastric Bypass (mini-gastric bypass). In deze geactualiseerde richtlijn is beschreven hoe de zorg rondom een maagverkleining eruit moet zien.

De richtlijn begint daar waar de patiënt verwezen wordt naar de chirurg. Het gaat hier over patiënten met een sterk verhoogd gezondheidsrisico, bij wie er een mogelijke indicatie is voor een operatie.
In deze richtlijn wordt beschreven hoe om te gaan met de indicatiestelling voor chirurgie, de selectie van patiënten, de overwegingen voor de keuze van operatie en welke voor- en nazorg (bijvoorbeeld pre- en postoperatieve leefstijl) een patiënt moet krijgen ter voorbereiding op metabole chirurgie en als nabehandeling. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan de overwegingen bij de indicatiestelling en keuze voor type metabole chirurgie bij vrouwen in de fertiele leeftijd. Daarnaast komt samen beslissen aan bod.

Kinderen

De indicatiestelling van een metabole operatie bij patiënten jonger dan 18 jaar is uitgewerkt in een andere richtlijn: ‘Behandeling van kinderen met obesitas’. Uitzondering hierop vormt de keuze voor het type chirurgische ingreep als er een indicatie is gesteld voor een metabole operatie bij een patiënt jonger dan 18 jaar. Dit is wel in de richtlijn ‘Chirurgische behandeling van obesitas’ opgenomen.

Veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn

De belangrijkste wijzigingen de verruiming van de indicatiestelling. In de geactualiseerde richtlijn is er voor patiënten van 65+ jaar ook ruimte voor metabole chirurgie. Ook de indicatiestelling voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 verruimd en er is meer ruimte voor metabole chirurgie bij patiënten met co-morbiditeiten (bv. OSAS, hypertensie, cardiorespiratoire aandoeningen). De maagband is in Nederland als standaardbehandeling verlaten en om die reden wordt in deze richtlijn de maagband niet langer meegenomen als vergelijkende operatie.

Multidisciplinair

De richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de kinderartsen, internisten, diëtisten, gynaecologen, maag-darm-leverartsen, psychologen, Stichting Over Gewicht en Patiëntenfederatie Nederland, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.