Herzien: leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers ziekenhuis

In de herziene leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ wordt een onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers. De reden hiervoor is dat vaccinatie de kans op ziekte en transmissie beïnvloedt. De aanbevelingen die in de leidraad worden beschreven, zijn van toepassing op alle ziekenhuizen en alle instellingen binnen de medisch-specialistische zorg, maar kan afhankelijk van de lokale omstandigheden verder worden aangescherpt.

Download de leidraad

In de herziene leidraad zijn nu ook aandachtspunten opgenomen wat betreft privacywetgeving. Reden hiervoor is dat er een spanningsveld kan ontstaan als de werkgever om de vaccinatiestatus van werknemers vraagt. De GGD en de bedrijfsarts of arbodienst kunnen beide in dit spanningsveld een brugfunctie vervullen.

De leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ bevat aanbevelingen voor een optimale inzet van ziekenhuismedewerkers, waarbij de gezondheid van de medewerkers zelf, en het minimaliseren van het risico op besmetting van patiënten, cliënten of collega’s, het uitgangspunt is.

De leidraad is geformuleerd door het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie en geldig vanaf 19 juli 2021. Het document kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd. De meest actuele versie is de versie die staat op de website van de Federatie. Het RIVM heeft de uitgangspunten opgesteld voor het testen en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Lees ook: Tijdelijke aanpassing preventief maskerbeleid publieke ruimte ziekenhuizen

Lees de eerdere berichtgeving over deze leidraad