Herstelplan voor de zorg aan de Tweede Kamer gestuurd

Vandaag heeft staatssecretaris Blokhuis het Herstelplan voor de zorg van de Federatie Medisch Specialisten en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) aan de Tweede Kamer gestuurd. Beide organisaties hebben het initiatief genomen tot dit Herstelplan om op verzoek van de NZa en het ministerie van VWS in kaart te brengen wat zorgprofessionals nu en op de lange termijn nodig hebben om te kunnen herstellen van de heftige fysieke en mentale belasting sinds het begin van de coronacrisis.

De staatssecretaris schrijft dat de zorgprofessionals al anderhalf jaar voorop gaan in de strijd tegen COVID-19: ‘Ik kan mijn waardering voor hun tomeloze inzet niet vaak genoeg benadrukken.’ ‘De komende periode gaat de Minister voor Medische Zorg en Sport met deze partijen na hoe we effectief werk kunnen maken van het fysieke en mentale herstel van zorgprofessionals. Daarbij is het belangrijk om de aansluiting te zoeken bij hetgeen al wordt gedaan binnen de sector,’ aldus Blokhuis.

Peiling

Uit een recente enquête van de Federatie en V&VN onder artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook andere zorgprofessionals zoals anesthesiemedewerkers, recovery verpleegkundigen en operatiekamerassistenten bleek dat ruim 60% fysieke en mentale klachten heeft en een zeer hoge werkdruk ervaart. Terwijl artsen en verpleegkundigen nog bij moeten komen van het hoogtepunt van de crisis moeten er 170.000 tot 210.000 operaties worden ingehaald. Dit is niet alleen zwaar en heftig voor patiënten, maar dit heeft ook zijn weerslag op medisch specialisten en verpleegkundigen die keer op keer patiënten moeten afbellen. Robert Sie, vice-voorzitter Federatie Medisch Specialisten: ‘Van de krijgsmacht hebben we geleerd dat herstel van professionals die langere tijd in crisissituaties moeten opereren, aandacht vraagt en intensief moet worden begeleid. Herstel van zorgprofessionals moet structureel geborgd zijn, zodat zij mentaal en fysiek fit, gezond en gemotiveerd blijven.’

Aanbevelingen Herstelplan

Het Herstelplan omvat aanbevelingen en interventies om fysiek en mentaal herstel van zorgprofessionals te faciliteren, zeggenschap te vergroten en werkdrukverlichting te bieden. Enkele aanbevelingen zijn bijvoorbeeld; maak het voor zorgprofessionals mogelijk om (meerdere weken aaneengesloten) verlof op te nemen. En maak het mogelijk om overuren op te kunnen nemen/geen nieuwe overuren te maken. Daarnaast wordt een vinger aan de pols gehouden door de eerder uitgevoerde peiling periodiek te herhalen. Deze meting biedt de mogelijkheid om het welzijn en behoefte aan ondersteuning van zorgprofessionals te volgen. Op het gebied van fysiek en mentaal herstel werken V&VN en de Federatie aan een ‘herstelpakket’ voor zorgprofessionals. Dit herstelpakket is een persoonlijk en op maat gemaakt pakket voor zorgprofessionals die daar behoefte aan hebben en bestaat uit bijvoorbeeld psychosociale hulp, intercollegiale ondersteuning, en coaching. Ook wordt het programma Challenge & Support aangeboden en doorontwikkeld. Dit programma is effectief om burn-out te voorkomen. Het Herstelplan vormt een geheel van activiteiten gericht op het herstel van zorgprofessionals direct in aansluiting op de COVID-19 crisis en voor het behoud van zorgprofessionals in de toekomst.

Lees de Kamerbrief

Bekijk het Herstelplan