Health RI lanceert website ‘werken met de gedragscode’ voor onderzoekers

Om de toepassing van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek te bevorderen en onderzoekers daarbij te helpen, is deze maand de website ‘werken met de gedragscode’ gelanceerd. Onderzoekers vinden hier praktische handvatten om wetenschappelijk gezondheidsonderzoek met persoonsgegevens te kunnen uitvoeren. De gedragscode van COREON vertaalt wet- en regelgeving voor gegevensbescherming bij gezondheidsonderzoek naar concrete normen voor onderzoekers. 

De website is onderdeel van de online ELSI service desk van Health RI. De informatie is samengesteld door vertegenwoordigers van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Health-RI, COREON, Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en de Federatie Medisch Specialisten. Door gezamenlijk deze uitwerking van de gedragscode op te leveren willen de partijen bijdragen aan harmonisatie van de interpretatie van wet- en regelgeving in het Nederlandse gezondheidsonderzoek. Hierdoor is het voor onderzoekers en hun ondersteuners makkelijker te voldoen aan de regels.

De informatie op de website is ingedeeld in lijn met de fases van het onderzoek: opzet en voorbereiding, uitvoering en dataverzameling, of (her)gebruik, publicatie en archivering. Ook wordt op korte termijn een aantal voorbeelden van onderzoek uitgewerkt waarin de verschillende onderwerpen aan bod komen. 

Bekijk hier de website