Haal een griepprik en voorkom griep

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem heeft zijn griepprik gehaald en roept collega's in de zorg op om hetzelfde te doen. 'Juist nu is het belangrijk dat zorgpersoneel de griepprik haalt. De druk op de zorg is ongekend hoog. Dus wat we kunnen doen, moeten we doen om griep uit de organisatie te houden. Voor de patiënten en de medewerkers zelf', aldus Van Benthem.

Net als voorgaande jaren is de griepvaccinatiecampagne bedoeld om de griepvaccinatie op positieve wijze onder de aandacht te brengen van het zorgpersoneel. Sinds de start van de campagne in 2018 is de vaccinatiegraad gestegen van 13% naar 33%. Doel is om dit jaar opnieuw een verhoging van de vaccinatiegraad te bewerkstelligen naar tenminste 43%.

Campagne

De campagne is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) , Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), ActiZ en de Federatie Medisch Specialisten. Al het campagnemateriaal dat instellingen zelf kunnen inzetten, is vanaf nu beschikbaar op de campagnewebsite voorkomgriep.nl.