Grote opkomst laatste informatiebijeenkomst medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren

In het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg vond op 25 februari de laatste informatiebijeenkomst Modellen 2015 plaats voor vrijgevestigd medisch specialisten. De opkomst was weer groot: de aula was gevuld met bijna 200 deelnemers uit de regio Zuid-Nederland. Sinds begin dit jaar informeert de OMS, samen met haar partners VvAA en Logex, medisch specialisten over de invoering van integrale bekostiging in 2015. De medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar zal een keuze moeten maken voor werken in het vrij beroep in een nieuw organisatiemodel of voor een vrijwillige overstap naar dienstverband.

In zijn inleiding heeft OMS-bestuurder Janko de Jonge de deelnemers meegenomen in de politieke en maatschappelijke achtergronden van de veranderingen in de zorg en de invoering van integrale tarieven in 2015. Met de invoering van integrale tarieven per 2015 verandert ook het bekostigingsmodel van de vrijgevestigd medisch specialist. Om als (fiscaal) ondernemer te kunnen blijven werken, dient de medisch specialist te voldoen aan de bestaande criteria waarop ondernemerschap wordt getoetst. Janko de Jonge: “Ondernemerschap is risico’s nemen, financieel en in verantwoordelijkheid. Maar”, zegt hij ook, “de discussie gaat echter niet alleen over het fiscale aspect, maar vooral over de positionering en zeggenschap van de medisch specialist in het ziekenhuis”. Janko de Jonge: “Uitgangspunt is de veranderende setting waarin ziekenhuizen zorg moeten leveren: waar ligt de kracht van het ziekenhuis in uw regio? Waar liggen kansen? Hoe kan samenwerking met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisartsen, worden versterkt?”

Snel actie ondernemen is nodig: voor de zomer moet lokaal duidelijk zijn op welke manier de vrijgevestigd medisch specialisten vanaf 2015 werken. Half juli starten namelijk de onderhandelingen met de verzekeraar over de zorginkoop 2015.