Gezond en veilig werken centraal tijdens onderhandelingen over nieuwe AMS

Verantwoorde werktijden en gezonde roosters zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarover zijn werknemersorganisaties LAD en OMS en werkgeverorganisatie NVZ het eens. In de lopende onderhandelingen voor een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienstverband (AMS) is dit een van de belangrijke onderwerpen waarover wordt gesproken.

Uitgangspunt voor zowel LAD en OMS als NVZ is gezond en veilig werken. Een goede gezondheid van de medisch specialist is cruciaal voor het kunnen bieden van goede en veilige zorg. Deze inzet stond centraal tijdens de onderhandelingsronde van 7 februari 2014.

Dat houdt onder meer in dat de nieuwe AMS heldere kaders en handvatten moet bieden voor verantwoorde werktijden en gezonde roosters. De volgende onderhandelingen vinden plaats op 20 februari 2014.