‘Gewoon een goede dokter kunnen zijn’

In het bijzijn van ruim 175 collega’s waaronder voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen, medisch specialisten en familieleden nam Marcel Daniëls op woensdag 4 maart na 9 jaar afscheid als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten tijdens het afscheidssymposium ‘Gewoon een goede dokter kunnen zijn’.

Onder leiding van Jan van Lith, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie gaven diverse sprekers hun visie op wat er nodig is om een goede dokter te kunnen zijn. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport moest helaas op het laatste moment afzeggen in verband met de actualiteit rondom het coronavirus. Namens Bruno Bruins sprak Birgitta Westgren, waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg. Zij ging vooral in op de belangrijke rol die Marcel de afgelopen jaren heeft gespeeld op dossiers zoals samen beslissen en gegevensuitwisseling. ‘Het politieke debat hierover is in de afgelopen jaren veranderd, mede dankzij het sterk aan de bel trekken door iemand als Marcel’.


Wendy Levinson, arts, hoogleraar en voorzitter van Choosing Wisely Canada, was speciaal voor Marcel overgekomen uit Canada. Choosing Wisely is een campagne voor en door artsen om het gesprek tussen artsen en patiënten te bevorderen over de nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen. Wendy benadrukte dat medische professionaliteit de drijvende kracht vormt achter de Choosing Wisely beweging. Ook sprak ze haar waardering uit voor Marcel voor zijn sleutelrol in de beweging van Choosing Wisely, oftewel Verstandig Kiezen in Nederland.


Floortje Scheepers, psychiater en hoogleraar innovatie in de psychiatrie ging in op de vraag hoe de digitalisering het leven van de dokter verandert. Een onderwerp wat Marcel Daniëls tijdens zijn voorzitterschap bij de Federatie hoog op de agenda had staan. Floortje sprak niet over ‘gewoon een goede dokter kunnen zijn’, maar over ‘gewoon een innovatieve dokter kunnen zijn’. Er is namelijk steeds meer data beschikbaar maar hoe gebruik je data op een manier dat de dokter en de patiënt er echt beter van worden? Haar belangrijkste boodschap was dat niet alles meetbaar is. Er is een verschil tussen harde en warme data. En om deze data te kunnen gebruiken is de dialoog met de patiënt en interpretatie van deze data essentieel.

Oud-voorzitter van De Jonge Specialist en internist in opleiding Marjolein Kremers sprak onder meer over het belang dat (jonge) dokters zichzelf de vraag stellen: ‘wat heb ik nodig om een goede dokter te zijn’. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn in het werk en dat daar meer ruimte voor mag zijn. Zij bedankte Marcel dat hij altijd de mening van de jonge dokters wilde horen: ‘In de bestuursvergadering van de Federatie vroeg jij altijd bij elk agendapunt…en wat vinden de jonge dokters hiervan?’.


Marcel Daniëls sprak in zijn afscheidsspeech over de passie voor het vak, samen beslissen met de patiënt, het belang van goede gegevensuitwisseling en het meten van de kwaliteit van zorg, het van elkaar leren en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door medisch specialisten: ‘In de afgelopen jaren hebben we daarom als Federatie ook enorm geïnvesteerd in het goede gesprek in de spreekkamer, zowel aan de kant van de dokter als aan de kant van de patiënt.’

De nieuwe voorzitter van de Federatie Peter Paul van Benthem bedankte Marcel aan het eind van het symposium met de lovende woorden: ‘Tot het laatste moment geef je als een soort ‘super dokter’ het voorbeeld altijd bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit van zorg die wij als dokters geven’.

Bekijk de foto's van het afscheidssymposium.