Gepubliceerd: Factsheet Verantwoordelijkheidsverdeling

Een goede samenwerking tussen zorgverleners vraagt om een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Op basis van een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege heeft de KNMG haar handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling herzien: door de uitspraak vervalt het begrip hoofdbehandelaar en wordt vervangen door regiebehandelaar. In aanvulling op de handreiking van de KNMG is er nu ook een factsheet ontwikkeld waarin staat wat deze wijziging betekent voor de dagelijkse praktijk van artsen. 

Door de introductie van het regiebehandelaarschap is de professionele verantwoordelijkheid van alle individuele zorgverleners vergroot. Van hen wordt nog meer verwacht dat zij zich bewust zijn van de multidisciplinariteit van zorg, de onderlinge samenwerking en de beperking van hun eigen handelen of kennis. Zij zijn nu dus veel meer dan voorheen verantwoordelijk voor afstemming over het zorgproces met andere zorgverleners, wat ook de transformatie naar passende zorg ten goede komt. In de factsheet staat hoe een regiebehandelaar wordt toegewezen, wat zijn of haar taken zijn en hoe je het regiebehandelaarschap overdraagt.  

Download de factsheet

Door de introductie van het begrip regiebehandelaar in plaats van hoofdbehandelaar, zijn ziekenhuizen genoodzaakt hun lokale protocollen aan te passen. De Federatie Medisch Specialisten heeft voor beleidsadviseurs en kwaliteitsmanagers handvatten ontwikkeld voor de aanpassing van lokale protocollen rondom verantwoordelijkheidsverdeling. 

Voor meer informatie over verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg kun je contact opnemen met jurist Saskia Otters via info@demedischspecialist.nl