Gepubliceerd: Factsheet Transformatiegelden

Om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden heeft VWS 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor impactvolle zorgtransformaties. De Federatie heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een factsheet opgesteld met een toelichting op deze gelden en het beoordelingskader dat hiervoor wordt gehanteerd. In de factsheet zetten we de belangrijkste zaken op een rij voor de ziekenhuizen en medisch specialisten.   

Iedere zorgorganisatie kan een beroep doen op de transformatiegelden. Er is echter een aantal voorwaarden gesteld waaraan moet worden voldaan. Zo wordt beoordeeld of in voldoende mate wordt bijdragen aan de doelen zoals die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afgesproken. Ook moet de aanvraag gezamenlijk worden opgesteld met alle partijen die bepalend zijn om de beoogde verandering te kunnen realiseren. Dit kunnen naast zorgaanbieders en zorgprofessionals ook zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenverenigingen zijn. De transformatiegelden zijn geen structurele gelden. 

De beoordeling vindt plaats door de twee zorgverzekeraars die marktleider zijn in de betreffende regio waar het transformatieplan van toepassing is. 

Goedgekeurde transformatieplannen worden gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Bekijk de factsheet Transformatiegelden