Gepubliceerd: Factsheet regionale samenwerking

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben de factsheet ‘Regionale samenwerking’ gepubliceerd. Hierin staan adviezen voor ziekenhuizen en medisch specialisten om samenwerking in de regio te versterken. In het Integraal Zorgakkoord dat afgelopen september is gesloten, staat onder meer dat regionale samenwerking nodig is om passende zorg vorm te geven. 

Iedere regio kent op basis van haar inwoners andere zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen, en per regio kan zorg anders georganiseerd zijn. Zo heeft de zorg in de randstad bijvoorbeeld met andere uitdagingen te maken dan in het noordoosten van Nederland. De factsheet ‘Regionale samenwerking’ beschrijft wat is afgesproken in het IZA en biedt praktische handvatten om uitvoering te geven aan deze regionale samenwerking.  

Regiobeeld en regioplan 

Zo staat in de factsheet dat er een regiobeeld moet worden opgesteld per zorgkantoorregio op initiatief van de grootste zorgverzekeraar en gemeenten. Op basis van dit regiobeeld is het doel om te komen tot een concreet regioplan. Hierin staat hoe ziekenhuizen en medisch specialisten samen met huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ggz-instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en welzijnsorganisaties passende zorg in hun regio willen verbeteren. Voor het maken van dit regioplan komen medio 2023 transformatiemiddelen bij verzekeraars vrij. 

Volgens de Federatie en de NVZ moeten ziekenhuisbestuur en de medische staf samen optrekken bij de totstandkoming van het regiobeeld en regioplan, aangezien de plannen vrijwel altijd invloed hebben op de medisch-specialistische zorg. 

Download de factsheet