Gepubliceerd: Factsheet Criteria voor het opstellen van regiobeelden en regioplannen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat lokale zorgpartijen regionale uitdagingen (verder) in beeld brengen en op basis daarvan gezamenlijk plannen opstellen voor de meest urgente uitdagingen om passende zorg verder vorm te geven. De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben de landelijke criteria samengevat in een factsheet Criteria voor het opstellen van regiobeelden en regioplannen. Daarin geven zij medisch specialisten en ziekenhuizen handvatten om met de criteria aan de slag te gaan. 

Voor het organiseren van passende zorg is regionale samenwerking noodzakelijk. In iedere regio is de zorg anders georganiseerd en iedere regio kent andere ontwikkelingen in zorgvragen en maatschappelijke uitdagingen. Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben een belangrijke rol in deze regionale samenwerking. Eerder publiceerde de Federatie en NVZ de factsheet Regionale samenwerking met adviezen om de regionale samenwerking verder te versterken.  

Regiobeeld

Het regiobeeld wordt opgesteld door een afvaardiging van regionale zorgaanbieders, zorgverzekeraars, burgers/patiënten en gemeenten. Het regiobeeld geeft inzicht in de (verwachte) zorgvraag en het (verwachte) zorgaanbod in de regio en beschrijft de implicaties voor de toegankelijkheid van de zorg in de regio. Het regiobeeld moet uiterlijk 1 juli 2023 gereed zijn. In een regiobeeld worden vier onderdelen beschreven:

1. Het (verwachte) zorggebruik, de zorgvraag en zorgkosten 

2. Het (verwachte) aanbod van gezondheidsbevordering, zorg, welzijn en ondersteuning in de regio 

3. Een beschrijving van bestaande samenwerkingsverbanden 

4. Conclusies op aan de verzamelde gegevens 

Regioplan

Op basis van het opgestelde regiobeeld bepalen de regionale partijen wat de belangrijkste veranderopgaven zijn voor de regio. Het regioplan moet uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn.   

Vragen over deze factsheets? Neem dan contact op met Marlene Braamskamp via info@demedischspecialist.nl.