Gebruikersonderzoek Farmacotherapeutisch Kompas

Jaarlijks wordt het Farmacotherapeutisch Kompas 32 miljoen keer bezocht door medisch professionals, waaronder veel medisch specialisten. Het raadplegen van deze website helpt bij de besluitvorming over welke medicatie kan worden ingezet, ook met het oog op het gepast gebruik ervan. Farmacotherapeutisch Kompas is een uitgave van Zorginstituut Nederland (ZiNL). 

Om Farmacotherapeutisch Kompas beter te laten aansluiten bij de behoeftes van artsen, vraagt ZiNL artsen om mee te doen aan een gebruikersonderzoek. Op basis van de respons wordt het Farmacotherapeutisch Kompas verder geoptimaliseerd. 

Het invullen duurt maximaal 8 minuten en kan tot en met 31 maart 2024.  

Ga naar het gebruikersonderzoek 

Meer informatie? Ga naar www.farmacotherapeutischkompas.nl.