Gebruik kennis over gepast gebruik bij opschalen reguliere zorg

Bij het opschalen van de reguliere zorg na de COVID-19 pandemie is kennis over gepast gebruik van zorg essentieel. Gepast gebruik is het leveren van zorg die meerwaarde heeft en omgekeerd het achterwege laten van zorg die geen meerwaarde heeft. Zo kan een patiënt met een aandoening bij verschillende zorgaanbieders op eenzelfde, bewezen beste behandeling rekenen.

In het licht van de COVID-crisis is het leveren van gepaste zorg extra urgent. Het veld staat voor ingewikkelde keuzes. Welke zorg krijgt prioriteit, wat kan anders georganiseerd worden, en welke zorg is het meest gepast? De implementatieagenda over gepast gebruik die patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars samen in het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) vlak voor de intelligente lockdown presenteerden, helpt bij het maken van deze keuzes om achterstanden in de reguliere zorg als gevolg van de COVID-crisis op te lossen. Op de agenda staan tal van onderwerpen over gepast gebruik, waaronder de 74 ‘verstandige keuzes’ van de Federatie, bewezen aanbevelingen bij een bepaalde behandeling.

Volgens de ZE&GG-partijen is de implementatieagenda, met de 74 verstandige keuzes voorop, juist nu dan ook van toegevoegde waarde bij het opschalen van de reguliere zorg. Het programma ZE&GG biedt zorgaanbieders en -professionals hierbij ondersteuning. Denk aan het delen van concrete kennis en de veranderaanpak die nodig is om te implementeren, en aan tools die daarbij helpen zoals spiegelinformatie die laat zien hoeveel ruimte er nog voor verbetering is.

Lees het persbericht op de website van ZE&GG.