Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar

Sinds deze maand is de geactualiseerde Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling beschikbaar. Deze code beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling en bevat afspraken over hoe hier op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Aanleiding

Deskundigen in commissies en werkgroepen maken steeds meer deel uit van relatienetwerken waarbinnen mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Daarom moeten organisaties bij het samenstellen van de commissies goed geïnformeerd zijn over de relaties van deze deskundigen die zij willen inschakelen. Deze transparantie geldt vervolgens ook voor de commissieleden onderling en in communicatie naar de maatschappij. Om meer eenheid te krijgen in deze transparantie, is in 2012 een gezamenlijke code opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Gezondheidsraad (GR), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en (het Kennisinstituut van) de Federatie Medisch Specialisten. Afgelopen jaar is deze code geactualiseerd en inmiddels geaccordeerd door de betrokken partijen.

Aanpassingen

In de aangepaste code is verduidelijking aangebracht over soorten belangen die een rol kunnen spelen, en de bijbehorende belangenverklaring is nu eenvoudiger in te vullen. Daarnaast is een handreiking ontwikkeld die beschrijft hoe een organisatie de code kan implementeren en uitvoeren.

Toepassing

Bij nieuwe projecten van wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in Nederland wordt aan alle betrokkenen gevraagd om de belangenverklaring in te vullen en te ondertekenen. De benodigde documenten zijn onderaan dit bericht te downloaden en hebben een vaste plek op de website van de KNAW.