Feiten en cijfers medisch-specialistische zorg

Tijdens de vele debatten in de verkiezingscampagne is het van belang om steeds de feiten te checken die ten grondslag liggen aan politieke plannen en beweringen. Daarom geeft de Federatie Medisch Specialisten op haar website een overzicht van feiten en cijfers over de medisch-specialistische zorg in Nederland.

Het overzicht laat onder andere zien hoeveel medisch specialisten werkzaam zijn in ons land, in hoeveel algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen en ggz-instellingen. Ook is te lezen hoe de verdeling is van de zorgbudgetten in de Rijksbegroting en wat de gemiddelde salarissen zijn van medisch specialisten. De factsheet verwijst naar diverse bronnen zoals het CBS, cao’s en OESO-gezondheidsstatistieken.

Geregeld krijgen we als Federatie Medisch Specialisten uiteenlopende vragen over het werkveld van een medisch specialist. Vragen over de opleidingsduur bijvoorbeeld, de werktijden, de werkvorm, en het salaris. Maar ook over hoe de Nederlandse medisch-specialistische zorg zich verhoudt tot de zorg in andere Europese landen. Deze factsheet schept duidelijkheid over een aantal van deze zaken.

Bekijk het overzicht