Federatievoorzitter stelt zich niet beschikbaar voor nieuwe termijn

Algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Peter Paul van Benthem heeft tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na afloop van zijn huidige termijn. Deze eindigt op 1 januari 2023. Kno-arts Van Benthem is bestuurder bij de Federatie sinds 2016. Voor zijn voorzitterschap was hij vier jaar bestuurslid met de portefeuille Wetenschap en innovatie. 

De Benoemingsadvies Commissie is namens de Algemene Vergadering gestart met het zoeken naar een opvolger. Executive searchbureau Van der Kruijs is gevraagd de benoemingscommissie hierbij te ondersteunen.

Bekijk de vacature en profielschets op de website van Van der Kruijs