Federatie webinar 28 mei: Nazorg COVID-19 patiënten

De Federatie Medisch Specialisten organiseert donderdag 28 mei om 19.30 uur een webinar over de nazorg van COVID-19 patiënten. Er ontstaat nu een omvangrijke groep COVID-19 patiënten die langdurig op de intensive care heeft gelegen of op de COVID-afdeling opgenomen is geweest. Bij de nazorg voor deze groep patiënten krijgen we te maken met onbekende prognoses en nieuwe problemen tijdens het revalidatieproces. Hoe gaan we daarmee om? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op dit gebied?

Anesthesioloog en intensivist Meta van der Woude vertelt tijdens dit webinar over haar ervaringen en gevolgen van haar eigen opname. Zij raakte half maart besmet door een patiënt die achteraf COVID-19 bleek te hebben. Uiteindelijk belandde ze op haar eigen intensive care.

Er wordt aandacht besteed aan de leidraad van de Federatie over nazorg van COVID-19 patiënten die op de intensive care hebben gelegen. In de leidraad is veel aandacht voor het zogenaamde Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij patiënten en naasten. Herman Holtslag, revalidatiearts, voorzitter van de werkgroep van deze leidraad, licht de leidraad toe. Daarnaast zal Marianne Brackel, voorzitter patiëntenorganisatie IC Connect, ingaan op het Post Intensive Care Syndroom (PICS).

Tijdens het webinar wordt ook de nieuwste leidraad van de Federatie gepresenteerd over nazorg van COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar niet op de intensive care terecht zijn gekomen. Deze leidraad wordt in de loop van volgende week gepubliceerd. Monique Reijers, longarts in het Radboudumc en voorzitter van de werkgroep, licht de leidraad toe.

Programma

Blok 1: Nazorg na opname met COVID-19 op de IC

  • Ervaringen van een intensivist die patiënt werd op haar eigen IC - Meta van der Woude, anesthesioloog-intensivist, Zuyderland
  • Wat is PICS en wat kunnen we eraan doen? - Marianne Brackel, arts, voorzitter IC Connect
  • Leidraad Nazorg voor IC patiënten met COVID-19 - Herman Holtstlag, revalidatiearts, Amsterdam UMC, locatie AMC

Blok 2: Nazorg na doorgemaakte COVID-19 niet op IC

  • Leidraad Nazorg voor niet-IC patiënten met COVID-19 - Monique Reijers, longarts, Radboudumc
  • Waar krijgt de huisarts mee te maken? - - Jako Burgers of Emma Smeets, huisarts, strategisch-medisch adviseur NHG
  • Voorbeeld van inrichting nazorg in de regio Den Bosch - Angele Kerckhoffs, internist-ouderengeneeskunde en Corrie Siegers, physician assistant, Jeroen Bosch ziekenhuis

Accreditatie en aanmelden

Voor dit webinar is accreditatie aangevraagd bij ABAN, NVZA, NVKC en NVKF.
Aanmelden voor dit webinar kan tot donderdag 28 mei 17.00 uur.