Federatie treedt toe tot bestuur stichting Dutch Hospital Data

Met ingang van dinsdag 1 november treden Federatie bestuursleden Selma Tromp en Iris Verberk-Jonkers toe tot het bestuur van stichting Dutch Hospital Data (DHD). De missie van stichting DHD is het stroomlijnen van de samenwerking in de medisch-specialistische zorg op het gebied van data. Met de toetreding van de Federatie in het bestuur van DHD zijn naast de ziekenhuizen (NVZ) en de umc’s (NFU) nu ook de medisch specialisten vertegenwoordigd. 

‘Met onze kennis van de medische inhoud kunnen we ervoor zorgen dat de gegevens op de juiste manier worden vastgelegd, geduid en voor kwaliteitsdoeleinden teruggekoppeld worden aan de medisch specialist,’ vertelt Verberk-Jonkers, bestuurslid van de Federatie met de portefeuille Informatiebeleid. ‘Ook heeft iedereen baat bij eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik en bij minder administratieve lasten. Om dit te realiseren hebben ziekenhuizen en medisch specialisten elkaar nodig. DHD kan hierin een verbindende en coördinerende rol spelen.’ 

Stichting DHD is in 2008 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen. De Federatie was de laatste jaren aangesloten als toehoorder. 

Meer informatie is te vinden op de website van DHD