Federatie tekent uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met andere IZA-partijen op 22 januari 2024 het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling getekend. Het akkoord bevat afspraken om de realisatie van optimale gegevensuitwisseling te versnellen. Bestuurslid en internist Iris Verberk: ‘Dit is voor de Federatie een belangrijke stap: gegevensuitwisseling is immers een randvoorwaarde voor passende zorg en om de doelstellingen uit het IZA te behalen, waarvoor patiënten en zorgverleners op het juiste moment op de juiste plek over de juiste patiëntgegevens moeten kunnen beschikken.’
 

Afbeelding

In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het realiseren van een landelijk dekkend netwerk, het verkrijgen van toestemming om bij de gegevens te komen, en over ‘eenheid van taal’: cruciaal voor de realisatie van eenmalige registratie voor meervoudig gebruik. Verberk: ‘In het akkoord hebben we wat betreft de implementatie veel aandacht voor het sterk verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van informatiesystemen zodat zorgverleners daadwerkelijk optimaal ondersteund worden in hun werkproces, zónder administratieve last. En bovenal moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat alle relevante gegevens compleet en inzichtelijk zijn op het moment dat ze zorg nodig hebben.’ 

Met het uitvoeringsakkoord committeren het ministerie van VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Daarnaast wordt voorkomen dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen. De afspraken uit dit akkoord worden meegenomen in de gedragscode en het convenant uit het actieplan Zorg-ICT-markt, zodat leveranciers met zorgverleners afstemmen over de ontwikkeling van ict-systemen.

Download het uitvoeringsakkoord