Federatie stuurt brief aan minister Agema

De Federatie Medisch Specialisten heeft een brief aan Fleur Agema gestuurd, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief feliciteert Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting Fleur Agema met haar benoeming en wenst hij haar veel geluk en succes bij de uitoefening van deze eervolle functie.

In de brief staat dat wij blij zijn om in het hoofdlijnenakkoord te lezen dat het aanpakken van personeelskrapte in de zorg grote prioriteit heeft. Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting “De druk op de zorgprofessional is hoog en door vergrijzing, multimorbiditeit en technologische ontwikkelingen zal die druk de komende jaren toenemen. Daarnaast gaat er vooral veel tijd, energie en werkplezier verloren aan de vele administratieve handelingen, die als onzinnig, belastend en wantrouwend worden ervaren. Hierdoor is er een groeiend aantal specialisten dat het vak verlaat. Als voorzitter maak ik me daar ernstig zorgen over. “ In de brief noemen we enkele suggesties om de personeelstekorten tegen te gaan en het werkplezier van zorgprofessionals te verbeteren.

Lees hier de brief