Federatie reageert op discussienota kabinet Zorg voor de toekomst

Maak de intrinsieke motivatie van zorgverleners richtinggevend in het zorgbeleid. Dit benadrukt de Federatie Medisch Specialisten in een reactie op de discussienota Zorg voor de toekomst van het kabinet. In haar reactie op deze contourennota gaat de Federatie in op wat er volgens medisch specialisten nodig is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor de toekomst te waarborgen.

De vernieuwing van de zorg wordt vormgegeven op de werkvloer. De beleidsmakers en instituties moeten deze vernieuwing faciliteren en ruimte en vertrouwen bieden aan de zorgprofessional, aldus de Federatie. Medisch specialisten laten in het hele land middels honderden inspirerende voorbeelden zien dat zij voorop gaan in deze beweging van vernieuwing. De Federatie wil dat de vernieuwing gefaciliteerd wordt door gerichte oplossingen voor de ict-problematiek en financiƫle belemmeringen om de randvoorwaarden voor e-health, zorgevaluatie, gepast gebruik en de juiste zorg op de juiste plek te verbeteren. De inhoud van (medisch-specialistische) zorg moet leidend zijn voor de organisatie en financiering van zorg.

De Federatie vindt dat er meer focus moet komen op de grootste uitdagingen waar de zorg voor staat, zoals de arbeidsmarktproblematiek, het gebrek aan tijd voor de patiƫnt door de administratielast en het gevoelsmatige verlies aan autonomie van zorgprofessionals, door verregaande bureaucratisering. In de huidige discussienota ligt er volgens de Federatie onevenredig veel nadruk op vraagstukken over meer of minder marktwerking waardoor de aandacht voor de prangende vragen op de werkvloer ondersneeuwt.

Tot slot pleit de Federatie voor meer aandacht voor de lessons learned uit de huidige coronacrisis en de impact van de innovatie- en organisatiekracht en het medisch leiderschap van zorgprofessionals zoals gezien en erkend tijdens de crisis. Als we de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit willen houden, dan moeten we als samenleving gaan staan voor de professionals die de vernieuwing van de sector gezamenlijk vormgeven.

Lees de volledige reactie van de Federatie