Federatie publiceert Jaarverslag 2020

2020 was een intensief en bijzonder jaar. Niet alleen door de COVID-pandemie die de wereld op z’n kop zet, maar ook door het medisch leiderschap dat de crisis van medisch specialisten vroeg. ‘We hebben veel leed gezien. Maar tegelijk ook de kracht van onze beroepsgroep’, zo blikt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem terug in het Jaarverslag 2020 dat deze week is gepubliceerd.

Vanuit de frontlinie namen medisch specialisten en aios in het hele land het voortouw bij het vinden van oplossingen. Ze richtten cohortafdelingen op, verdubbelden de ic-capaciteit, adviseerden de overheid en wezen de weg bij het verantwoord af- en vervolgens weer opschalen van de reguliere zorg. 2020 onderstreepte daarnaast het grote belang van twee kernwaarden van de Federatie: samenwerken en verbinden. Samen met de wetenschappelijke verenigingen organiseerde de Federatie tientallen webinars en stelden we vele richtlijnen, leidraden en handreikingen op om de toenemende kennis over het virus en de pandemie te delen.

‘Met trots kijk ik naar alle medisch specialisten die zich binnen de Federatie voor de hele beroepsgroep inzetten. En natuurlijk ook naar alle medisch specialisten die elke dag opnieuw de best mogelijke zorg leveren en zich ook nog inzetten om deze zorg goed toegankelijk en betaalbaar te houden’, aldus van Benthem.