Federatie publiceert jaarverslag 2019

‘Als Federatie bereiken wij het meest wanneer we samenwerken met andere partijen en organisaties in de medisch-specialistische zorg’, schrijft Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten in het zojuist verschenen Jaarverslag 2019.

Dat geldt voor het mogelijk maken van initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek, maar ook voor het terugdringen van administratielast en het optimaliseren van de gegevensuitwisseling. Zo leidden de contacten met politiek, beleidsmakers en media in 2019 tot het zetten van concrete stappen van minister Bruno Bruins voor Medische zorg om in rap tempo gegevensuitwisseling te gaan digitaliseren.

De Federatie pleit in 2019 voor structurele steun aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Ook pleit de Federatie voor structurele bekostiging voor de ondersteuning van kwaliteitsregistraties en wordt er hard gewerkt aan (ont)regelacties om duurzame oplossingen voor het probleem van administratielast te vinden. In oktober 2019 start een vierjarig project waarin wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk het voortouw nemen om de medische vervolgopleidingen interprofessioneel in te steken en structureel door te ontwikkelen. Op deze manier ondersteunen de medisch-specialistische vervolgopleidingen de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.

Van Benthem: ‘Dit was allemaal niet gelukt zonder de inzet van al die medisch specialisten die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor de hele beroepsgroep. Natuurlijk naast de inzet van alle medisch specialisten die dagelijks de zorg daadwerkelijk leveren. Ik durf te zeggen dat we trots mogen zijn op dat wat wij de samenleving in 2019 hebben gebracht.’