Federatie publiceert jaarverslag 2018

“De Federatie Medisch Specialisten is sinds haar oprichting een sterke schakel geworden in het netwerk van alle spelers in de zorg,” schrijft Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten in het zojuist verschenen Jaarverslag 2018. “Ook dit jaar bleek weer hoe noodzakelijk en effectief het is om als beroepsgroep de krachten te bundelen. De impact van ons werk is terug te lezen in dit jaarverslag.”

Zo leidden de contacten met politiek, beleidsmakers en de media tot invloed op wet- en regelgeving, een goede Cao UMC en tot concrete stappen om de administratielasten terug te dringen. Een belangrijk moment was het Hoofdlijnenakkoord dat we dit jaar sloten, en waarin het fenomeen ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is geïntroduceerd. Daarnaast werd het samen beslissen in de spreekkamer op steeds meer manieren geconsolideerd, bijvoorbeeld met de uitbreiding van consultkaarten en met medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl, en ondersteunende instrumenten als de Handreiking e-consulten, die zorg dichterbij de patiënt mogelijk maakt en soms zelfs zorg kan vervangen. Daniëls: “Dankzij alle medisch specialisten en bureaumedewerkers die participeren in raden, werkgroepen en commissies of in de 32 wetenschappelijke verenigingen kijken wij terug op een jaar waarin we bijzonder veel mooie initiatieven en resultaten hebben kunnen realiseren.